P. van der Kooij Group

 
   Detailinformatie P. van der Kooij Group (Schiedam)
 
 Bedrijfsgegevens:  
   
Bedrijf: P. van der Kooij Group
Directeur: Piet van der Kooij
Contactpersoon: Piet van der Kooij
Adres: Nieuwe Waterwegstraat 21
Postcode / Plaats: 3115 HE  Schiedam
Extra: Havennummer 534
Telefoon: 010-426 44 44
Fax: 010-473 60 08
E-mailadres:  info@kooijgroep.nl
Website:  www.kooijgroep.nl
   
 Activiteiten:  
   
Hoofdactiviteit: Grind recycling, schelpen & zand, Afvalinzameling & Recycling, Containers, Diervoeder assortiment
   
Nevenactiviteit:  
   
Kadefaciliteiten: Eigen loskade aan de Wilhelminahaven
   
Overslagfaciliteiten:  
   
Opslagfaciliteiten: Voor de opslag van vochtrijke diervoeders zijn er opslagtanks van 600 m3 direct gelegen aan de zeehaven van Rotterdam. Een aantal opslagtanks zijn gebouwd voor opslag van vloeistoffen met een soortelijk gewicht van maximaal 1000 kilogram per m³ en twee opslagtanks zijn geschikt voor vloeistoffen met een soortelijk gewicht van maximaal 1700 kilogram per m³.
   
Ladingstromen: Grind, schelpen, zand, hout, afvalverwerking, containers en diervoeder.
   
Overig:

ISO 9001:2008, ISO 14001, VGM-beheerssysteem, GMP-regeling diervoedersector

SearchSite

 

Navigate

 

© Copyright ROCNL.com 
This site is powered by RS Webdesigning